Praktische informatie

Aanpassingen i.v.m. het Corona virus

  • Neem de hygiënische maatregelen die door de overheid worden geadviseerd in acht: handen wassen, niezen in ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken,  geen handen schudden en afstand houden (we zitten tegenover elkaar met 1,5 meter afstand).
  • Neem geen risico en zeg de afspraak af als u of iemand in uw nabijheid klachten heeft als keelpijn, hoesten en verkoudheid, of besmet is.

Overige informatie

U kunt contact opnemen met de praktijk door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen naar info@gestalttherapiehoofddorp.nl of te bellen met 06-10578867.

De openingstijden van de praktijk zijn:
maandag: 9:00 – 17:00 uur
dinsdag: 9:00 – 17:00 uur
woensdag: 9:00 – 17:00 uur
donderdag: 9:00 – 17:00 uur

Er geldt een starttarief van 10 euro en voor huisbezoeken wordt 10 euro extra in rekening gebracht. Verder is de berekening 60 euro per uur. Kortere of langere afspraken gaan naar rato, bijvoorbeeld 80 minuten is 80 euro en 40 minuten is 40 euro. Het starttarief en eventueel het tarief voor huisbezoek komen daar nog bij.

Het minimale tarief bedraagt 40 euro (een half uur plus starttarief) en het maximale tarief is 100 euro (anderhalf uur plus starttarief). Voor geplande telefonische/Zoom afspraken gelden dezelfde tarieven.

Voor niet tijdig afgezegde afspraken (24 uur van te voren) wordt 40 euro in rekening gebracht.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen vergoeden gestalttherapie.  Zie voor het meest actuele overzicht: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Praktijkadres
Trompenburg 11
2135 BJ  Hoofddorp

Op verzoek doe ik huisbezoeken.