Relatietherapie

Emotionally focused therapy is een effectieve manier om te helpen destructieve patronen binnen relaties te doorbreken.

De Engels-Canadeze psychologe Sue Johnson  realiseerde zich dat het in de liefde tussen volwassen partners gaat om een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Zij baseerde zich daarbij op het onderzoek naar hechting bij kinderen, dat halverwege de vorige eeuw door de Britse psychiater Bowlby werd gedaan. Hij liet zien dat kinderen die niet gekoesterd worden in hun eerste levensjaren door vaste liefdevolle verzorgers schade oplopen die daarna vrijwel niet te herstellen is. Dat liefdevolle verbondenheid ook voor volwassene belangrijk is om zich gelukkig te voelen, realiseerden wetenschappers zich pas veel later.

Wanneer onze geliefde emotioneel niet beschikbaar is voor ons en zich niet wil verdiepen in onze gevoelens, dan voelen  we ons eenzaam en verdrietig. Ons gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt bedreigd. Dat kan gebeuren bij een meningsverschil of als we teleurgesteld zijn in onze verwachtingen. als de band stevig genoeg is dan lossen we dat op en worden we gerustgesteld. De liefde is er nog en de kleine beschadiging wordt gerepareerd. Als de verbinding minder sterk is en teveel schade heeft opgelopen, of als het vertrouwen in andere mensen niet zo sterk is, op grond van vroegere ervaringen, dan kan onbegrip of een afwijzing leiden tot paniek. Op die paniek kunnen we dan reageren door af  dwingen of vast te klampen. Het kan ook zijn dat we ons terugtrekken om onszelf te beschermen. Dit soort strategieën werken even. De ruzie stopt, we voelen minder pijn. Als de partners dit vaker doen dan kunnen ze verstrikt raken in een cirkel waar zij niet meer uitkomen. Bij ieder meningsverschil of teleurstelling worden dezelfde posities ingenomen zonder dit te beseffen. Er wordt niets opgelost . Zij blijven eenzaam en verslagen achter met het gevoel de ander niet meer te kunnen bereiken.

De therapie is gericht op het doorbreken van deze patronen en het herstellen van de emotionele verbondenheid en de liefde. Eerst gaan paren het patroon waarin zij gevangen zitten herkennen. Vervolgens gaan zij ontdekken wat er gebeurd op het moment dat ze in het patroon terecht komen. Iedereen heeft in zijn leven dingen meegemaakt die zo pijnlijk waren dat je nog steeds heftig reageert wanneer je op zo’n pijnlijke plek wordt geraakt. Deze pijnplekken komen voort uit ervaringen dat de ander(ongewild) er niet voor ons was. Wanneer je zelf begrijpt en dat ook tegen je partner kan zeggen waarom je zo heftig reageert op iets wat de ander doet (of niet doet), dan komt er ruimte om tegen elkaar te zeggen wat je nodig hebt om een veilig en geliefd te voelen. Het patroon is dan doorbroken. Er wordt onderzocht of er zaken opgelost kunnen worden die voorheen aanleiding waren tot conflicten of zwijgen. Tot slot wordt besproken hoe je de liefde kunt blijven koesteren.

Verder lezen

  • S.Johnson, Houd me vast. Zeven gesprekken voor en hechte(re) en veilige relatie. ISBN976-90-215-3598-2
Internet

www.eft.nl

Bekijk de video, doe de relatietest, stel je relatievraag en krijg relatietips.