Klachtenprocedure

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Om aan deze wet te kunnen voldoen sta ik ingeschreven bij het NIBIG.
Het kan voorkomen dat u als cliƫnt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Ik ga ervan uit dat u deze klacht eerst met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris en de geschillencommissie van het NIBIG. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert.