Over kanker

Voor veel mensen is de diagnose kanker een schok. Het kan een crisis in uw leven betekenen die gepaard gaat met heftige emoties zoals angst, paniek, verbijstering, verdriet, boosheid en verzet. Angst voor de behandeling en alles wat er nog komen gaat. Mensen hebben vaak het gevoel dat de bodem onder hun bestaan wordt weggeslagen. Zekerheid en veiligheid lijken een illusie. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. De diagnose kanker kan leiden tot depressieve gevoelens en twijfel aan uw eigenwaarde. Hoe wanhopig of machteloos u u ook voelt, de meeste mensen komen de moeilijke periode weer te boven. Dit gebeurt op een voor iedereen verschillende wijze. Door niet tegen nare gevoelens te vechten maar ze te ervaren kunt u er weer bovenop komen. Dit klinkt tegenstrijdig maar is het niet. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen het onder ogen zien van dat u bang bent en ruimte te nemen voor andere dingen die belangrijke zijn en u afleiden van uw angst. Aan de ene kant is er onmacht en controle verlies. Aan de andere kant is het belangrijk te kunnen vertrouwen op uw eigen inzicht, gevoel en intuïtie. U kunt nog steeds keuzes maken. Voor veel mensen betekent de confrontatie met kanker een herbezinning op wie zij zijn en wat zij willen in het leven. Dit kan ook een herbezinning betekenen op de relaties die u hebt en hoe u daarmee om wilt gaan. Mensen gaan zich bijvoorbeeld meer uiten in plaats van gevoelens op kroppen en ruimen ‘oud zeer ‘op. Dit kan zelfs betekenen dat relaties worden verbroken en anderen weer worden hersteld of intensiever worden. Dit hele proces vraagt inzet, er actief mee bezig zijn en op het juiste moment durven kiezen. Tijdens Gestalttherapie staan we niet alleen bij u problemen stil maar vooral bij hoe u die problemen ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat. Door contact te maken met het lichamelijke en zintuiglijke, leert u contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met problemen om te gaan. Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. De therapie helpt u de realiteit onder ogen te zien, emoties te uiten en te zoeken naar uw eigen weg en kracht.

Werken met de verbeeldingstoolkit

De verbeeldingstoolkit is een initiatief van de School voor Imaginatie in samenwerking met de stichting Kanker in Beeld. De toolkit is bestemd voor mensen met kanker (of een andere chronische ziekte) om hen te helpen hun eigen zelfversterkende vermogens te benutten.

Door uw verbeelding te gebruiken, kunt u innerlijke krachten mobiliseren. Het kan u tot steun zijn bij behandelingen en uw herstel helpen bevorderen. Als aanvulling op de medische zorg schakelt u de kracht van de geest in en kunt u uw draagkracht èn veerkracht aanzienlijk versterken.

Meer informatie over deze aanpak, waarvoor u ook bij mij terecht kunt, is te vinden op de website van de School voor Imaginatie.

Lotgenoten ontmoeten

U kunt via de gratis KWF kanker infolijn (0800-0226622) in contact komen met lotgenoten die dezelfde soort kanker hebben of dezelfde behandeling hebben ondergaan als u. In Nederland zijn 24 kankerpatiëntenorganisaties actief. Zij bewerkstellingen persoonlijke contacten en organiseren ook regionale bijeenkomsten.

Verder lezen

  • R. Pausch, Nu ik dood zal gaan, mijn laatste woorden voor mijn kinderen en de wereld. ISBN 978-90-225-4973-5
  • Nicky Westerhof, Dansen op een zijden draad. ISBN 9789044623086
  • Irvin D. Yalom, Tegen de zon in kijken. Doodsangsten hoe die te overwinnen. ISBN 9789460033889
  • Kanker infolijn: 0800-0226622(ma-vrij: 10.00-12.30 en 13.30-16.00uur)
Internet

www.kankerpatient.nl/cnk

Voor lotgenotencontact

www.achterderegenboog.nl

Ondersteuning voor kinderen en jongeren bij het (komende) overlijden van een dierbare.

www.kankerbestrijding.nl

Hier vindt u recente informatie over allerlei aspecten van kanker. U kunt er brochures downloaden.

www.adamas-inloophuis.nl Wanneer je de diagnose kanker krijgt staat je hele leven op zijn kop. Om met al deze ervaringen en emoties om te gaan heb je veel kracht nodig. Het Adamas inloophuis kan dan veel voor je betekenen.